Omgang med data

Vi tilstræber at omgangen med virksomhedsdata, der stilles til vores rådighed, altid sker på en yderst seriøs, meget professionel og hensigtsmæssig måde.

Vi betragter således ikke virksomhedens finansielle tilstand, dens kunde- eller leverandørforhold, dens indtjeningsmæssige vilkår, kost- og salgspriser, dens konkurrenter eller andre følsomme oplysninger, med mindre vi direkte bliver bedt om at afgive konkrete vurderinger herpå.  Vi behandler derimod data som rækker og kolonner af tal og bogstaver, og er med andre ord ikke interesseret i selve indholdet ud fra forretningsmæssige betragtninger, men udelukkende for at kunne foretage tekniske analyser af disse datas form, funktion og validitet.

Vi videregiver ikke data til tredjemand uden samtykke fra Jer. Vi bestræber os på at holde kritiske oplysninger omkring adgang, brugernavne og passwords godt beskyttet, i det tilfælde at vi selv skulle lide datatab, eksempelvis som følge af tyveri.

Vi rådgiver gerne omkring hvilke forholdsregler der bør/kan tages for at imødegå tab af data og tyveri af data, så som ved backup, kryptering af data, redundante data, test-miljøer, brug af USB-nøgler m.m.

Vi tilstæber at det altid er muligt at genskabe data til samme tilstand som før vores indgriben i deres øjeblikkelige tilstand. Princippet kalder vi at gå både med livrem og med seler. Vi fraskriver os dog ethvert ansvar for tab af data, som vi ikke selv direkte forårsager , eller som vi er uden skyld i, enten grundet forkert information eller grundet fejl i udstyret, såvel hardware som software.

Vi udviser stor agtpågivenhed overfor driftssystemet, ud fra devisen om at: ”Hvis det virker, så lad være med at pille ved det”. Vi forsøger derudover at finde de mest opportune tidspunkter og være til mindst mulig gene for driften.

Vi har stor respekt for Jeres forretning og kender til andres forsøg på at: ”Lappe på cyklen mens man kører på den”.

Vi opsætter altid først et test-miljø, en sandkasse, når vi udfører operationer på større data-mængder, for at kunne vurdere om operationen lykkes og patienten overlever.  Vi ønsker ikke at ændre på store mængder driftsdata, uden først at have en kvalitativ  mening omkring udfaldet.

Vi forsøger gerne at opstille nogle potentielle og kvantificerbare gevinster omkring vores rådgivning og konsulentassistance. Vi kan dog ikke garantere, at udfaldet til enhver tid er 100% i overensstemmelse med det vi måtte have stillet i udsigt.

Det eneste konstante ved IT er forandringen. Målet bevæger sig altid, miljøet er ekstremt dynamisk. Det der virkede i går, virker desværre ikke nødvendigvis igen i dag. Vi kan ikke garantere fortsat virke eller upåvirket drift i et miljø så foranderligt som enhver IT-installation er. Vi tilstræber derfor at holde vores løsninger så enkle og fleksible som muligt. Vi anbefaler at der føres en logbog, som på et skib, samt at der udarbejdes systemdokumentation og at denne altid vedligeholdes.Ja tak, flyt C5 i skyen! ... læs mere?

Firma*

Attention*

Email*

Mobil*

CVR-nr*

Loginnavn*

Printermodel*Besked ikke afsendt? Send os en mail