Persondataforordningen
C5-konsulenten (herefter betegnet C5K) er en teknisk orienteret support- og servicevirksomhed.

Vi opbevarer og behandler ikke dine persondata, men tilgår dine systemer pr. fjernopkobling alene med henblik på at rette fejl i dem, tilføre funktionalitet til – eller opdatere/servicere – dit økonomisystem.
 

Databehandler
I sjældne tilfælde bliver C5K bedt om at bearbejde, manipulere eller flytte (importere/eksportere) data, som kan være persondata. I en sådan situation vil vi bede dig om først at udfylde og underskrive en databehandleraftale.

Der er ikke tale om anden anvendelse af personoplysningerne end dem de blev indsamlet til, men typisk tale om en rensning (datavask), en rettelse/justering, en anden strukturering eller en udvidet rapportering som bliver anført i databehandleraftalen.

Det er dig som dataansvarlig virksomhed, der skal sørge for, at du har en gyldig databehandleraftale.
C5K vil selvfølgelig gerne assistere dig i udarbejdelsen af en aftale!
 

Dataansvarlig
Hos C5K opbevarer vi kun helt almindelige personoplysninger:

Navn, adresse, postnummer og by, telefonnummer, email samt CVR-nr.

Formålet er udelukkende at kunne udskrive en faktura og fremsende denne elektronisk via email.
De personoplysninger C5K behandler, er altså alene begrænset til det der nødvendigt for salg og levering af vores serviceydelser.

C5K opbevarer derimod ingen følsomme personoplysninger. Dog opbevares visse tekniske oplysninger, typisk omkring din IT-infrastruktur (software og hardware hos dig), men også om adgangen og eventuelle kodeord.

C5K videregiver ikke dine oplysninger til andre!
 

I henhold til persondataforordningen (GDPR) har du ret til:
– at modtage oplysning om behandling af dine personoplysninger (oplysningspligt).
– at få indsigt i sine personoplysninger (indsigtsret).
– at få urigtige personoplysninger berigtiget (retten til berigtigelse).
– at få dine personoplysninger slettet (retten til at blive glemt).
– at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
– at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.
– at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).
– at klage til Datatilsynet.Ja tak, flyt C5 i skyen! ... læs mere?

Firma*

Attention*

Email*

Mobil*

CVR-nr*

Loginnavn*

Printermodel*Besked ikke afsendt? Send os en mail